Feest in den hof

20 april 2009

feest in den hof

Advertenties

KLEINE KUNSTAVOND (benefiet VAK)

7 april 2009

kleine_kunstaf


TRAINING NATO GAME OVER (kempen)

5 maart 2009

trainingkempen-copy

van 10u tot 18u


TRIBES ’n VIBES (benefiet nato game over)

9 februari 2009

tribes-n-vibes-copy


KRITIKAFEE: filmavond: Avenge but one of my two eyes (gazaconflict)

19 januari 2009

@ greens, jc De bogaard, Diestseweg 135, Geelkritikafee-5


nieuwe campagne NATO GAME OVER 2009 (kempen)

29 december 2008

Dit jaar zal de kempische groep van Vredesactie zich weer inzetten om de NAVO-wanpraktijken aan te klagen. Vorig jaar ging er reeds een actie door aan de NMBS-stations, tegen de militaire transporten van Amerikaans oorlogstuig en was er een internationale actie van burgelijke ongehoorzaamheid aan het NAVO-hoofdkwartier te Evere (Brussel). Onze regering keurde de Golfoorlog in 2003 af die gebasseerd was op onjuiste gegevens en ontstond vanuit een agressief beleid. Maar al snel werd ons land betrokken bij één van de belangrijkste onderdelen van deze oorlog, de logistiek. Via de beruchte geheime NAVO-akkoorden konden transporten  via onze havens en spoorwegen ongestoord doorgaan. Een heel aantal Belgische bedrijven verdienden hier natuurlijk miljoenen Euro’s mee, want waar oorlog is valt ook veel geld te verdienen.

Dus de NAVO-politiek werkt duidelijk zonder democratische beslissingen en onze regering blijkt dit niet eens erg te vinden. Eveneens de aanwezigheid van de Kernwapens in de militaire basis Kleine Brogel, werden op deze manier ons land binnen gehaald. In 2005 keurden de Kamer en Senaat een resolutie goed voor de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens maar ondertussen is er nog geen enkele stap ondernomen.

De Actualiteiten van vandaag maken het er niet rooskleuriger op. Er vertrokken reeds vier f16’s naar Afghanistan en begin januari wil de minister van defensie De Crem, troepen naar Afghanistan sturen. Afghanistan, een land waar ze de terroristenorganisatie Al Qauda willen bestrijden sinds de aanslagen van de WTC-torens in New York. Vlak na de aanslagen eiste het Amerikaans leger een uitlevering van Osama Bin Laden, de leider van Al Quada. De Taliban (de Afghaanse machtspartij) was hiertoe bereid, mits de rechtszaak tegen Bin Laden openbaar zou zijn en in een neutraal land gehouden zou worden. De VS weigerden dat echter en viel samen met VK, Afghanistan binnen en startte een oorlog tegen de Taliban en Al Quada. Sindsdien is het hele land slachtoffer van deze uitzichtloze oorlog die berust op wraak en waar geen enkel belang wordt gehecht aan diplomatieke oplossingen.

De NAVO doet zich voor als een organisatie die aan humanitaire hulp doet en democratie wil scheppen in schurkenstaten maar is zelf gebasseerd op ondemocratische regels en hebben sinds hun bestaan nog nergens vrede kunnen creeren, in tegendeel. Er hangt veel bloed aan de handen van de NAVO-leiders en willen alleen maar groeien waarmee ze bezig zijn.

Daarom zullen we via een burgelijke ongehoorzaamheids -actie net zoals vorig jaar op 21 Maart naar het administratief NAVO-hoofdkwartier trekken te Evere om het te sluiten!

Hiervoor is veel voorbereiding nodig dus blijf  op de hoogte:

Er zullen aantal activiteiten georganiseerd worden zoals training, benefiet, infoavonden, filmavonden,… als je op de hoogte wil blijven laat iets weten via ons emailadres.

– email: bomspottingkempen@hotmail.com

– website: http://www.vredesactie.be


Kerst op straat voor de mens van de straat

24 december 2008

24 december staat food not bombs kempen op straat voor de dak-en thuislozen van Turnhout

plaats: Kursaal (op de markt)

start: 19 u  

Food not Bombs

In de kerstperiode staan mensen even stil bij de armoede en ellende op de wereld. De mobiele volkskeuken van ‘Food not Bombs (FnB) Kempen’ wil niet stil staan bij de sociale en ecologische problemen, maar zich er actief tegen verzetten. Daarom trekt de mobiele keuken op kerstavond de Turnhoutse straten op om lekkere, warme  maaltijden te koken en gratis uit te delen aan mensen die worden uitgesloten in onze samenleving.

 

De voorbije dagen heeft FnB overschotten aan eten opgehaald bij winkeliers. Van de groenten en fruit die nog goed bruikbaar zijn, worden gratis maaltijden gemaakt die we uitdelen aan het Kursaal. Hiermee protesteert Food not Bombs kempen tegen de overproductie, de overconsumptie en het gemak waarmee mensen goed voedsel weggooien.

 

  

Dak-en thuislozen in Turnhout

Met deze actie willen we  enerzijds deze vaak vergeten groep een warm feest bezorgen, anderzijds vinden we dat de tijd dringt dat het stadsbestuur van Turnhout de aanwezigheid van deze groep erkent en luistert naar de noden van deze groep. Diverse sociale organisaties uit turnhout roepen al langer op om middelen vrij te maken om te gemoed te komen aan de steeds schrijnender wordende situatie. Voor veel mensen is de dak- en thuislozenproblematiek zijn nog steeds onbekend of zelfs onbestaand in Turnhout.  Men weet niet juist van welke proportie de problematiek is omdat het moeilijk  is en er te weinig middelen voorhanden zijn om deze in kaart te brengen, maar verschillende organisaties zien wel een duidelijk stijgende lijn.

 

  

Antikapitalistische visie van de actievoerders

Elk jaar worden we rond deze periode extra geconfronteerd door de ongelijke verdeling in onze samenleving. Terwijl een heel aantal mensen als gedrogeerde kooplustigen de winkels afschuimen, leven een heel aantal mensen in benarde situaties.  Dit speelt zich allemaal af in een economische crisistijd. Spectaculaire bedragen worden  plots tevoorschijn getoverd om onze economie te redden maar uiteindelijk enkel dient om de rijke aandeelhouders en banken in hun ‘altijd veilige positie’ te beschermen. Dit is een tijd waar miljarden Euro’s van ons belastingsgeld besteed wordt voor  militaire doeleinden, die leed en ontwrichting van miljoenen mensen veroorzaakt, en tijd waar prestigeprojecten steeds voorrang krijgen op de essentiële noden van een bevolking, enz. Het gevolg van zulk absurd beleid zal steeds het sterkst voelbaar zijn bij de meest kwetsbare groep in onze bevolking.  Er zijn financiën en mogelijkheden genoeg om onze samenleving beter te organiseren zodat iedereen tenminste tot zijn basisbehoeften wordt voorzien (huisvesting, mobilisatie, gezondheid, …) maar door de ontwrichting van onze samenleving zijn we enkel nog op hebzucht gebasseerd, dit natuurlijk ten goede van de rijkere burgers in onze samenleving.

 

  

Eisen ten aanzien van het stadsbestuur

Een aantal mensen worden geholpen bij de huisvesting maar een deel blijft in de kou staan. Er is duidelijk nood aan een mensvriendelijker huisvestingbeleid met lagere koop- en huurprijzen en toegankelijk voor iedereen.

Zolang er een daklozenproblematiek is zouden de opvangmogelijkheden een grotere toegankelijkheid moeten kennen en bovenal laagdrempelig zijn.

Meer specifiek is er een groot gemis aan nachtopvang en openbare toiletten in Turnhout.

Activeringsacties zoals de vrijetijdspas zijn niet voor dak- en thuislozen maar voor mensen in armoede, dus dit moet ook verbeterd worden.

Er moet meer straathoekwerk en opname rond verslaving komen in Turnhout i.p.v. meer blauw op straat die groepen hangjongeren en ouderen alleen maar wegjagen, wat het probleem alleen maar verdoezeld.

Tenslotte moet men stoppen met deze mensen te marginaliseren en/of te criminaliseren maar erkennen zodat er naar een constructieve oplossing kan gezocht worden.

 

 


woe 10/12 Kritikafee : De strijd van medeleven naar een ethiek van verbondenheid

2 december 2008

spreker: Stijn Bruers (auteur, activist en doctor in de wetenschappen met specialisatie natuurkunde en ecologie 

waar: De Greens JC De Bogaard, Diestseweg 135, Geel

open: 19.30u, start: 20.00u

De mens heeft een te grote impact heeft op de Aarde. Planten- en diersoorten sterven in sneltempo uit door het toedoen van de mens. Daarnaast blijft ook de kloof tussen arm en rijk steeds groeien. De mensheid moet dringend op zoek gaan naar een ecologische rechtvaardigheid. Enkel een (r)evolutie naar een groenere technologie zal niet voldoende zijn; de huidige crisis verreist een veel diepgaandere verandering van mens en samenleving. We hebben nood aan een nieuwe ethiek waarin alle leven centraal staat. Dit biocentrisch altruïsme is een universeel medeleven met mens, dier en natuur. De uitweg uit de ecologische rechtvaardigheidscrisis is dus tevens een uitweg uit onze hebzuchtige, materialistische levenswijze vol angsten, zorgen en frustraties.

Deze nieuwe ethiek van verbondenheid zet aan tot een dagelijks engagement, een dagelijkse strijd om het kwetsbare leven op Aarde te beschermen. Aan de hand van zijn ervaringen als activist zal Stijn zijn visie rond geweldloosheid en universele liefde toelichten. Want het enige wat de moeite waard is om voor te strijden, is leven.

 

Stijn Bruers is doctor in de wetenschappen, met specialisatie natuurkunde en ecologie. Als activist zet hij zich in voor mens, dier en natuur. Hij is als vrijwilliger betrokken bij talrijke organisaties die werken op het vlak van mensenrechten, dierenrechten, sociale rechtvaardigheid, vrede en natuurbescherming. Zo nam Stijn (als eerste en enige Belg) deel aan de gevaarlijke Antarctica Campagne van natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd, om de walvissen te redden van de illegale Japanse walvisjacht. Naast actievoeren publiceert hij artikels en boeken over groene filosofie en ecologische ethiek. Zijn boek ‘Universele Liefde, naar een ecologische, spirituele levenskunst’ verscheen in 2007 bij Boekscout.nl. Zijn nieuw boek ‘De Odyssee van Medeleven’ is pas verschenen.


14-10: hongerstakers zonder papieren

28 september 2008
De laatste maanden worden we overspoeld met
berichten in de media over mensen zonder papieren
die maandenlang in hongerstaking gaan en in 
Brussel kerken en kranen bezetten. In de 
traditionele media worden de sans-papiers en hun 
acties vaak gecriminaliseerd. Onze regering 
spreekt zelfs van 'chantage'.

Kritikafee wil daarom de hongerstakers zelf aan 
het woord laten. Wie zijn de hongerstakers? Waarom 
gaan ze over tot lange en vaak levensgevaarlijke
hongerstakingen? Wat is er mis met ons 
asielbeleid? Hoe reageert de politiek?

Pol van Camp van Recht op Migratie vzw geeft een
antwoord op al deze vragen. Pol van Camp, Leuvens
vredesactivist en ACV-militant, is van in het 
begin nauw betrokken bij de hongerstakingen van de
sans-papiers en ging zelf al vaak in hongerstaking.

dinsdag 14 oktober
19.30u
Greens (JH Bogaard), Diestseweg 135, Geel

14-09: lezing over homofobie

15 augustus 2008
Vaak horen we op reggaefeestjes blanke jongens
oproepen tot homohaat. Dit is bijzonder bizar
gezien de jarenlange, deels gelukte emancipatie
van de homobeweging in Belgie. In deze lezing
wordt aan de hand van beeld en geluid enerzijds
en de theorie van recontextualizering anderzijds,
duidelijk hoe dit mogelijk is geweest. Er wordt
ook ingegaan op de historische wortels van
homofobie in Jamaica, maar evengoed kijken we
naar de concrete gevolgen van dergelijke tendens
in de Belgische reggaescene van vandaag.   

Jef Van der Aa is taalkundig antropoloog en
studeerde/werkte aan de universiteiten van Gent,
Barbados en Toronto rond gender en taal in de
Caraïben. Momenteel ontwikkelt hij aan de
Universiteit Utrecht modellen om meer aandacht
te besteden aan categorieën als klasse
en gender in onderwijsstudies. 

Plaats: Greens van Jeugdcentrum de Bogaard -
Diestseweg 135 te Geel
Uur: deuren open vanaf 19u30 - start: stipt 20u -
einde: stipt 22u
Inkom: gratis
Datum: zondag 14 september

Tot dan!